1494.3. Trupmeniniai reiškiniai

pasirinkite atsakymą.

Vienanarių su skirtingais vardikliais neįmanoma sudėti?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės