1494.3. Trupmeniniai reiškiniai

pasirinkite atsakymą.

Vienanarių su skirtingais vardikliais neįmanoma sudėti?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė