1494.3. Trupmeniniai reiškiniai

pasirinkite atsakymą.

Vienanarių su skirtingais vardikliais neįmanoma sudėti?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: