2939.3. Judėjimo grafikas..

Duotame brėžinyje pavaizduota, kaip kūnas tolygiai krenta. Nustatykite kiek laiko kūnas kris 30 m.


s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Fizika:
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Fizika:
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai