1525.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje pavaizduotas linijas:
a) lygiagrečias tieses arba jų dalis, dviem raidėmis abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų, dviem raidėmis abėcėlės tvarka


Atsakymą užrašykite čia

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Chemija: 10. kl
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis