1525.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje pavaizduotas linijas:
a) lygiagrečias tieses arba jų dalis, dviem raidėmis abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų, dviem raidėmis abėcėlės tvarka


Atsakymą užrašykite čia

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Moda
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Fizika:
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai