1525.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje pavaizduotas linijas:
a) lygiagrečias tieses arba jų dalis, dviem raidėmis abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų, dviem raidėmis abėcėlės tvarka


Atsakymą užrašykite čia

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Fizika:
  7. Algebra: Parabolė
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Algebra: Diskriminantas