1525.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje pavaizduotas linijas:
a) lygiagrečias tieses arba jų dalis, dviem raidėmis abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų, dviem raidėmis abėcėlės tvarka


Atsakymą užrašykite čia

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Parabolė