2665.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite trūkstamą žodį.

Aritmetinė kvadratinė šaknis realiai neegzistuoja iš skaičių.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Fizika: