2665.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite trūkstamą žodį.

Aritmetinė kvadratinė šaknis realiai neegzistuoja iš skaičių.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  2. Chemija: 10. kl
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Algebra: Parabolė
  6. Fizika:
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.