2665.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite trūkstamą žodį.

Aritmetinė kvadratinė šaknis realiai neegzistuoja iš skaičių.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  8. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: 10. kl