2665.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite trūkstamą žodį.

Aritmetinė kvadratinė šaknis realiai neegzistuoja iš skaičių.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Parabolė
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..