1091.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = -2/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Algebra: Grafikas
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Fizika:
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.