1091.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = -2/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Fizika: Garso savybės.
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.