2194.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Jeigu yra žinoma, kad skaičiaus 17 santykinis dažnis yra 0,6 ir iš viso yra 65 elementai. Kioks to skaičiaus absoliutinis dažnisi?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis