3161.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Parinkite teisingą atsakymą.

Du trikampiai yra panašūs, jei viena vienos trikampio kraštinė yra proporcinga kitai trikampio vienai kraštinei ir kampai tarp jų yra vienodi?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 2. Fizika: Žvaigždės.
 3. Chemija:
 4. Fizika: Energijos transformavimas.
 5. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 6. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 7. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 8. Geometrija:
 9. Algebra: Geometrinė progresija
 10. Geometrija:
 11. Algebra: Diferencijavimas
 12. Algebra: Bendri elementai
 13. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 14. Geometrija:
 15. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 16. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 17. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 18. Chemija:
 19. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 20. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 21. Algebra: Diferencijavimas
 22. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 23. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 24. Fizika: Transporto vystymasis
 25. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 26. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 27. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 28. Algebra: Geometrinė progresija
 29. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 30. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 31. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 32. Algebra: Sumos formulė
 33. Algebra: Lygčių grafikai
 34. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 35. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 36. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 37. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 38. Algebra: Geometrinė progresija
 39. Algebra: Lygčių grafikai
 40. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 41. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 42. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.