1315.3. Dvinariai

Sutvarkykite reiškinį. jei gausite dvinarį, parašykite jo vienanarį, kurio laipsnis aukščiausias. Jei dvinario negausite, rašykite žodį ne.

(3x+y^{2})^{2} – 8xy^{2}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 5. Algebra:
 6. Algebra: Daugianariai
 7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Skaičiaus modulis
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 39. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai