382.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Al → → AlCl3 → Al(OH)3
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Geometrinė progresija
  2. Algebra: Koeficientas
  3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  6. Fizika: Energijos transformavimas.
  7. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  8. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  9. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  10. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys