382.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Al → → AlCl3 → Al(OH)3
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  2. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  5. Chemija:
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Algebra: Kvadratinė funkcija
  8. Algebra: Ekvivalentiškumas
  9. Algebra: Bendri elementai
  10. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys