642.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Ir dvinaris, ir trinaris yra daugianariai.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo