642.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Ir dvinaris, ir trinaris yra daugianariai.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Funkcija