989.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Du rezultatai yra sudėti. Vieno matavimo absoliučioji paklaida yra 0,15 m, o kito - santykinė paklaida yra 12%. Kokia matavimų sumos santykinė paklaida procentais?
8,5m ir 4m?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Parabolė
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės