989.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Du rezultatai yra sudėti. Vieno matavimo absoliučioji paklaida yra 0,15 m, o kito - santykinė paklaida yra 12%. Kokia matavimų sumos santykinė paklaida procentais?
8,5m ir 4m?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.