989.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Du rezultatai yra sudėti. Vieno matavimo absoliučioji paklaida yra 0,15 m, o kito - santykinė paklaida yra 12%. Kokia matavimų sumos santykinė paklaida procentais?
8,5m ir 4m?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais