2963.3. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą.

Petro masė 60 kg. Koks jo svoris Žemėje? Laisvo kritimo pagreitis apytiksliai lygus 10m/s^2!
P=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Algebra:
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Grafikas y = k/x
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys