2158.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Algebra: Parabolė
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis