2158.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.