945.3. Realieji skaičiai

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli variantai.

Nurodykite, kuriai skaičių aibei priklauso duotas pavyzdys. Kubo, kurio visų sienų plotai yra natūriniai skaičiai, tūris yra
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Fizika:
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.