945.3. Realieji skaičiai

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli variantai.

Nurodykite, kuriai skaičių aibei priklauso duotas pavyzdys. Kubo, kurio visų sienų plotai yra natūriniai skaičiai, tūris yra
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Fizika:
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Fizika: Masė ir tankis
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Fizika: Šviesos spektras.