945.3. Realieji skaičiai

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli variantai.

Nurodykite, kuriai skaičių aibei priklauso duotas pavyzdys. Kubo, kurio visų sienų plotai yra natūriniai skaičiai, tūris yra
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Fizika:
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju