666.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Pasirinkite atsakymą (galimas ne vienas variantas)

Kuris iš šių teiginių yra teisingas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra:
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai