KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1371.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Parašykite algebrinę išraišką!
Keturgubo x ir skaičiaus 15 skirtumas.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)