1258.3. Procentai ir proporcijos

Parinkite teisingą atsakymą.

Kaip 64% gali būti išreikšti trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra:
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 19. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 25. Algebra:
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra:
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Lygčių savybės