1258.3. Procentai ir proporcijos

Parinkite teisingą atsakymą.

Kaip 64% gali būti išreikšti trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra:
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 33. Algebra:
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas