726.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.


Pasirinkite atsakymą.

Jei atstumas tarp taškų D ir B yra 7, tada tarp taškų F ir B 4, bet tarp taškų D ir F jis yra 11. Ar šie taškai yra vienoje tiesėje?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 28. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Algebra: Koordinačių plokštuma
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra: Skaičiaus modulis
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Racionalieji skaičiai
 40. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)