726.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.


Pasirinkite atsakymą.

Jei atstumas tarp taškų D ir B yra 7, tada tarp taškų F ir B 4, bet tarp taškų D ir F jis yra 11. Ar šie taškai yra vienoje tiesėje?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Kintamojo reikšmė
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra:
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra:
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Racionalieji skaičiai