906.3. Trupmenos išraiška

Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį. Teigiamą begalybę žymėkite +B, neigiamą begalybę -B.
\frac{x^{2}-14}{12+x}

9 ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika:
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra:
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis