1956.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Užrašykite vienanario -2m\times 0.6m koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  4. Algebra:
  5. Algebra:
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės