1956.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Užrašykite vienanario -2m\times 0.6m koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra:
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra:
  10. Algebra: Funkcija