1956.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Užrašykite vienanario -2m\times 0.6m koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Lygčių savybės
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Skaičiaus modulis