1913.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite trūkstama žodį.

6 is degrees 36<sup>0,5</sup>
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Algebra:
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Racionalieji skaičiai
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Kintamojo reikšmė
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Daugianariai
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra:
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma