KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1913.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite trūkstama žodį.

6 is degrees 36<sup>0,5</sup>
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra:
 5. Algebra:
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Kintamojo reikšmė
 34. Algebra: Racionalieji skaičiai
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 39. Algebra:
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos