1396.3. Raidė - kintamasis

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli atsakymų variantai.

Stačiakampio ilgoji kraštinė yra a, o trumpoji yra b-2. Kokiu reiškiniu galima apskaičiuoti stačiakampio plotą?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 11. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra:
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Algebra: Priešingi daugianariai
 26. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 31. Algebra: Lygties sąvoka
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Algebra:
 38. Algebra: Lygties sąvoka
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Raidė - kintamasis
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.