1396.3. Raidė - kintamasis

Pažymėkite teisingą atsakymą. Galimi keli atsakymų variantai.

Stačiakampio ilgoji kraštinė yra a, o trumpoji yra b-2. Kokiu reiškiniu galima apskaičiuoti stačiakampio plotą?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra:
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
  10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.