1237.3. Priešingi daugianariai.

Teisingai užrašykite duotą daugianarį!
10y^{2}z+9x^{2}-13y

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Dvinariai
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra:
  10. Algebra: Priešingi daugianariai