1237.3. Priešingi daugianariai.

Teisingai užrašykite duotą daugianarį!
10y^{2}z+9x^{2}-13y

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Vienodi vienanariai
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys