1237.3. Priešingi daugianariai.

Teisingai užrašykite duotą daugianarį!
10y^{2}z+9x^{2}-13y

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Priešingi daugianariai.