208.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Parašykite atsakymą.

Šio cheminio elemento simbolis tariamas "cė". Koks šio elemento simbolis?

Koks šio elemento pavadinimas?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.