208.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Parašykite atsakymą.

Šio cheminio elemento simbolis tariamas "cė". Koks šio elemento simbolis?

Koks šio elemento pavadinimas?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Mediana
  6. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Šviesos spektras.