349.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite NaOH kiekį moliais, kuris turi sureaguoti su H2S pertekliumi, kad susidarytų 19,5 g atitinkamos druskos.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Geometrija:
  8. Fizika:
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.