349.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite NaOH kiekį moliais, kuris turi sureaguoti su H2S pertekliumi, kad susidarytų 19,5 g atitinkamos druskos.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Chemija: 10. kl
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Fizika:
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis