349.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite NaOH kiekį moliais, kuris turi sureaguoti su H2S pertekliumi, kad susidarytų 19,5 g atitinkamos druskos.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: ax² + c = 0