984.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
30; 4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Funkcija
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Fizika:
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Fizika: