984.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
30; 4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  6. Chemija: 10. kl
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis