984.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
30; 4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.