984.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
30; 4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.