984.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Pavyzdyje duotas skaičius ir jo santykinė paklaida procentais. Nustatykite skaičiaus absoliučiąją paklaidą:
30; 4%
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Algebra: Parabolė
  3. Fizika:
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Chemija: 10. kl
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Formulė y = k/x