220.3. Tapatybės

Patikrinkite.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė? a+6+15b-8c-6c=3a-2a+11-5-3\times 5b+2c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.