220.3. Tapatybės

Patikrinkite.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė? a+6+15b-8c-6c=3a-2a+11-5-3\times 5b+2c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės