220.3. Tapatybės

Patikrinkite.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė? a+6+15b-8c-6c=3a-2a+11-5-3\times 5b+2c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra: Racionalieji skaičiai
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra:
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Skaičių lygtys
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu