220.3. Tapatybės

Patikrinkite.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė? a+6+15b-8c-6c=3a-2a+11-5-3\times 5b+2c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Skaičių lygtys