1270.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite.

\frac{(-4)^{2}+0.4-(-\frac{3}{5})+1}{-6}=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Procentai ir proporcijos
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.