2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra:
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 23. Algebra: Kintamojo reikšmė
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Algebra:
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 37. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku