2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 14. Algebra:
 15. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra:
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Kintamojo reikšmė
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Algebra: Racionalieji skaičiai
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.