2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 21. Algebra:
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 25. Algebra: Kintamojo reikšmė
 26. Algebra: Koordinačių plokštuma
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Daugianariai