2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra:
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Algebra:
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Daugianariai
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 40. Algebra:
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Tapatybės