2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Kintamojo reikšmė
 3. Algebra: Racionalieji skaičiai
 4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra:
 7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra: Koordinačių plokštuma
 24. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra:
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Daugianariai
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.