2382.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Nurodykite paveikslėlį, kuriame kampai bus didžiausi.

Tarp trikampio kraštinių ir kampų egzistuoja ryšiai:
1. Trikampyje priešais lygius kampus yra lygios kraštinės
2. Trikampyje prieš lygias kraštines yra lygūs kampai
3. Trikampyje didžiausias kampas yra priešais ilgiausią kraštinę
4. Trikampyje ilgiausia kraštinė yra priešais didžiausią kampą

Naudodamiesi duotais ryšiais, nustatykite reikiamas reikšmes!


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra:
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Kintamojo reikšmė
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Koordinačių plokštuma
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 26. Algebra:
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Racionalieji skaičiai
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Algebra:
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Algebra: Skaičiaus modulis
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)