2093.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais 3x^2+15x-42.
3(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Fizika:
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais