2093.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais 3x^2+15x-42.
3(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Moda