2093.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais 3x^2+15x-42.
3(x-2)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.