240.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užpildykite tuščius laukelius.

Duota medžiaga NaOH. Užrašykite šios cheminės formulės tarimą.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Fizika:
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.