240.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užpildykite tuščius laukelius.

Duota medžiaga NaOH. Užrašykite šios cheminės formulės tarimą.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys