240.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užpildykite tuščius laukelius.

Duota medžiaga NaOH. Užrašykite šios cheminės formulės tarimą.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Fizika:
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Algebra: Realieji skaičiai