1815.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |515|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška