2144.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {1; 8; 9; 68; 143; 36; 90; 5} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Geometrija:
  4. Fizika:
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.