2144.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {1; 8; 9; 68; 143; 36; 90; 5} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys