2144.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {1; 8; 9; 68; 143; 36; 90; 5} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Fizika:
  10. Algebra: Realieji skaičiai