2144.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė {1; 8; 9; 68; 143; 36; 90; 5} . Apskaičiuokite amplitudę.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Algebra:
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė