11.3. Fizikiniai dydžiai.

Parašykite atsakymą

Suaugusio žmogaus kūno odos paviršius užima 1,8 m^2. Išreikškite šį dydį kvadratiniais centimetrais!
cm^2
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Parabolė