1077.3. Grafikas

Užrašykite teisingą atsakymą!

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, panaudodami duotą x reikšmę!
x = 0,1 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.