1077.3. Grafikas

Užrašykite teisingą atsakymą!

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, panaudodami duotą x reikšmę!
x = 0,1 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.