1077.3. Grafikas

Užrašykite teisingą atsakymą!

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, panaudodami duotą x reikšmę!
x = 0,1 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Garso pasekmės.
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.