1077.3. Grafikas

Užrašykite teisingą atsakymą!

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, panaudodami duotą x reikšmę!
x = 0,1 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Fizika: Masė ir tankis
  6. Algebra: Funkcija
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.