1077.3. Grafikas

Užrašykite teisingą atsakymą!

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, panaudodami duotą x reikšmę!
x = 0,1 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Fizika: Masė ir tankis