1417.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{2}{5}+3.5 4.0-\frac{2}{15}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Raidė - kintamasis
 13. Algebra:
 14. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Vienanariai
 17. Algebra: Lygties sąvoka
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 30. Algebra: Koordinačių plokštuma
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai