KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1417.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{2}{5}+3.5 4.0-\frac{2}{15}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Lygties sąvoka
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 9. Algebra: Panašūs daugianariai
 10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 31. Algebra:
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Raidė - kintamasis
 38. Algebra:
 39. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Algebra: Tapatybės