3134.3. Panašūs vienanariai

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašius vienanarius yra teisingas?
"Panašiūs vienanariai gali turėti skirtingus kintamuosius."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: