3134.3. Panašūs vienanariai

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašius vienanarius yra teisingas?
"Panašiūs vienanariai gali turėti skirtingus kintamuosius."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra:
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Taško koordinatės