3134.3. Panašūs vienanariai

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašius vienanarius yra teisingas?
"Panašiūs vienanariai gali turėti skirtingus kintamuosius."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija