1379.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia lygties 7x=12+x šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra:
 10. Algebra: Racionalieji skaičiai
 11. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 13. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Lygčių savybės
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 34. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 36. Algebra: Kintamojo reikšmė
 37. Algebra:
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Daugianariai
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma