1379.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia lygties 7x=12+x šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 19. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 20. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 21. Algebra: Kintamojo reikšmė
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Algebra: Racionalieji skaičiai
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 28. Algebra:
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra:
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.