1178.3. Panašūs vienanariai

Parašykite atsakymą.

Kiek skirtingų narių lieka reiškinyje, sutraukus panašiuosius narius?
x^{2}yz+y^{2}xz+x^{2}y^{2}z+zx^{2}y+xzy^{2}+xyz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.