1178.3. Panašūs vienanariai

Parašykite atsakymą.

Kiek skirtingų narių lieka reiškinyje, sutraukus panašiuosius narius?
x^{2}yz+y^{2}xz+x^{2}y^{2}z+zx^{2}y+xzy^{2}+xyz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra:
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: