1178.3. Panašūs vienanariai

Parašykite atsakymą.

Kiek skirtingų narių lieka reiškinyje, sutraukus panašiuosius narius?
x^{2}yz+y^{2}xz+x^{2}y^{2}z+zx^{2}y+xzy^{2}+xyz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Algebra:
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra: Lygčių savybės
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: