1929.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2-3 reikšmių intervalą.
E (y) ∈ (-b; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Procentai ir proporcijos
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės