1929.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2-3 reikšmių intervalą.
E (y) ∈ (-b; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  2. Algebra: Panašūs daugianariai
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai