1929.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2-3 reikšmių intervalą.
E (y) ∈ (-b; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Algebra: Skaičių lygtys
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Panašūs daugianariai