1929.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2-3 reikšmių intervalą.
E (y) ∈ (-b; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra:
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Procentai ir proporcijos
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu