839.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parašykite atsakymą.

Duoti du trikampio kampai. Apskaičiuokite trečiąjį kampą.
90° ir 18°
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  10. Algebra: Funkcija