839.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parašykite atsakymą.

Duoti du trikampio kampai. Apskaičiuokite trečiąjį kampą.
90° ir 18°
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Tiesinė funkcija