839.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parašykite atsakymą.

Duoti du trikampio kampai. Apskaičiuokite trečiąjį kampą.
90° ir 18°
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra:
  10. Algebra: Daugianariai