1656.3. Abcisės ašis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti apskritimo spindulio ilgis, kad apskritimas kirstų abcisės ašį? Apskritimo centro taškas yra O(-3;10)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Algebra: Vienodi vienanariai
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija