1656.3. Abcisės ašis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti apskritimo spindulio ilgis, kad apskritimas kirstų abcisės ašį? Apskritimo centro taškas yra O(-3;10)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais