1926.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2 reikšmių intervalą.
E(y) ∈ ( ;0]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra:
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai