1926.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=-2x^2 reikšmių intervalą.
E(y) ∈ ( ;0]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra:
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Funkcija y = x²
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Trinariai