1629.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio skaičiaus koordinatė yra didesnė nei skaičiaus -3,6 modulis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Raidė - kintamasis
 7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 11. Algebra: Skaičių lygtys
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Lygties sąvoka
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra:
 29. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra:
 34. Algebra: Racionalieji skaičiai
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Raidė - kintamasis
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos