1629.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio skaičiaus koordinatė yra didesnė nei skaičiaus -3,6 modulis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra:
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Algebra:
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 16. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Panašūs daugianariai
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Raidė - kintamasis
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Lygties sąvoka
 35. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 36. Algebra: Raidė - kintamasis
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai