2083.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašyk teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite x^2+3x-18 roots! (x_1< x_2) šaknis.
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis