2296.3. Lygčių grafikai

Pasirinkite atsakymą.

Duota lygties funkcija y=5,6x+\frac{1}{8}. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?

Duota lygties funkcija y=x^2-2x+8. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  2. Fizika: Žvaigždės.
  3. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  4. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  5. Algebra: Nelygybių sistemos
  6. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  7. Algebra: Ekvivalentiškumas
  8. Fizika: Saulės sistema.
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.