2296.3. Lygčių grafikai

Pasirinkite atsakymą.

Duota lygties funkcija y=5,6x+\frac{1}{8}. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?

Duota lygties funkcija y=x^2-2x+8. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  2. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  3. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  4. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  5. Fizika: Darbas ir energija.
  6. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  8. Chemija:
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Fizika: Darbas ir energija.