825.3. Aksioma, teorema, įrodymas

Parašykite paskutinę kampo raidę.


∠α = ∠BA_
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra:
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Koordinačių plokštuma
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys