972.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir atsakymą pateikite šimtųjų tikslumu.
0,001 + 0,001 + 0,004
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Moda
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Fizika: Slėgis.