972.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir atsakymą pateikite šimtųjų tikslumu.
0,001 + 0,001 + 0,004
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Garso sklidimas
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė