972.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir atsakymą pateikite šimtųjų tikslumu.
0,001 + 0,001 + 0,004
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Fizika: Garso sklidimas
  5. Algebra: Moda
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  7. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.