972.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir atsakymą pateikite šimtųjų tikslumu.
0,001 + 0,001 + 0,004
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.