1905.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Užrašykite atsakymą.

(Jei bet koks skaičius tinka, rašykite R, jei tik teigiami skaičiai, rašykite K). Kvadrantą rašykite romėniškais skaičiais.
Tiesinės funkcijos y=x+10 grafikas nėra ketvirtyje ir yra lygiagretus funkcijos y=x+b grafikui, kur b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu