844.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Nurodykite intervalą, kuriam priklauso x. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą -B.
x-1 > 3 - x

( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Fizika:
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Algebra: Moda
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė